Tema: Samkjønnsaggresjon hos hund

En av de vanligste typene av aggresjon som forekommer hos hunder, er samkjønnsaggresjon. Altså, tisper som utagerer mot andre tisper og hannhunder som utagerer mot andre hanner. Når en hund har utviklet dette er plutselig det å gå tur eller oppholde seg på steder der man kan treffe andre hunder av samme kjønn, et stort problem. Dermed blir ofte hverdagen til både hund og eier ofte begrenset av dette. I Norge har det vært gjort lite forskning på problemet, men det finnes en god del utenlandsk materiale, spesielt fra USA.

To omfattende studier fra Animal Behavior Clinic ved Tufts University i Grafton i Massachusetts gir mye verdifull informasjon om dette temaet:  (NB! Variasjoner og unntak finnes alltid!)

  • Samkjønnsaggresjon er vanligere hos enkelte raser. Det opptrer oftere hos terriere, voktere og gjetere og mindre hos såkalte selskapshunder, jakt- og brukshunder.
  • Tisper er oftere mer samkjønnsaggressive, enn hanner.
  • Aggresjon mellom to tisper involverer oftere skader, enn mellom to hannhunder.
  • Passeringssituasjoner og møter på etablerte territorier var det som oftest utløste aggresjon mellom fremmede hunder av samme kjønn.
  • Opphisselse i situasjoner som involverer et gode/en ressurs var den hyppigste årsaken til aggresjon mellom hunder av samme kjønn som kjenner hverandre.
  • Tilpasset behandling og trening hadde betydelig effekt i mellom 50- 70 % av tilfellene!!

Det er altså fullt mulig å forbedre situasjonen for både eier og den samkjønnsaggressive hunden. Hos Springvill Hundesenter har vi egne treningsprogrammer for samkjønnsaggresjon (og annen utagering).

By |2018-04-10T12:31:34+00:004 February, 2017|